Privacy

Hannelore Gilis Fotografie, gevestigd te Europastraat 71, 2850 Boom, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.hanneloregilis.com
Europastraat 71
2850 Boom
+32 471091255
Ondernemingsnummer: 0758.785.468
Hannelore Gilis is de Functionaris Gegevensbescherming van Hannelore Gilis Fotografie. Zij is te
bereiken via info@hanneloregilis.com


Persoonsgegevens die wij verwerken
Hannelore Gilis Fotografie verwerkt enkel de persoonsgegevens die door potentiële en bestaande
klanten bezorgd worden :

 • Om gevolg te geven aan vragen ontvangen via het contactformulier op de website (naam,
  emailadres, vraag)
 • Om factuur te kunnen opmaken en betaling op te volgen (naam, adres, bankrekeningnummer)
 • Om af te spreken voor fotoshoot en levering van foto’s (adres, gsm-nummer, emailadres)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers
die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken
te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over
kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat
wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,
neem dan contact met ons op via info@hanneloregilis.com, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Hannelore Gilis Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je een factuur te sturen voor de bestelde goederen en diensten
 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Om vragen te beantwoorden.
 • Marketingacties voor bestaande klanten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Hannelore Gilis Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Gegevens contactformulier: 1 jaar na verstrekking van de dienst
Gegevens factuur: Termijn bepaald in de wetgeving


Delen van persoonsgegevens met derden
Hannelore Gilis Fotografie verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Hannelore Gilis Fotografie gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een
klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser
van je computer, tablet of smartphone. Hannelore Gilis Fotografie gebruikt cookies met een
puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en
dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook
gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast
plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al
geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen
van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hannelore Gilis Fotografie.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking
van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hanneloregilis.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie
van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto en alle
andere informatie, behalve je naam, zwart. Dit ter bescherming van je privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Hannelore Gilis Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@hanneloregilis.com
Indien je niet akkoord bent met de inhoud van bovenvermelde Privacyverklaring kan je een klacht
neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be)..