Algemene voorwaarden

Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Hannelore Gilis Fotografie en kunnen op elk ogenblik door Hannelore Gilis Fotografie worden aangepast. 

De klant gaat automatisch en stilzwijgend akkoord met deze voorwaarden. 

Elke bestelling dient schriftelijk geplaatst te worden bij Hannelore Gilis Fotografie.

Fotoreportage en Bijbestellingen

Bij een fotoreportage wordt het gehele bedrag bij de boeking betaald om de fotoshoot vast te leggen.

Uiterlijk 14 dagen na de bestelling en betaling van de fotoshoot krijgt de klant een infogids over de voorbereidingen en de praktisch gang van zaken voor, tijdens en na de fotoshoot. Alle voorbereidende werkzaamheden zijn in principe ten laste van de klant.

Een fotoshoot, die door de klant wordt geannuleerd, wordt in principe niet terugbetaald, tenzij er zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen. 

Een fotoshoot kan door de klant één keer kosteloos verplaatst worden indien de verplaatsing gevraagd wordt uiterlijk 14 dagen voor de datum waarop de fotoshoot zou plaatsvinden. 

De fotograaf kan eenzijdig en te allen tijde een fotoshoot verplaatsen omwille van weersomstandigheden en/of overmacht. De fotograaf zal in samenspraak met de klant een nieuwe datum voor de fotoshoot voorstellen.

Indien de modellen niet tijdig klaar zijn voor de shoot, heeft de fotograaf het recht om een wachtvergoeding te eisen van 20 EUR per uur. 

De fotograaf maakt een selectie van de naar haar inzicht beste foto’s die aansluiten bij haar stijl. 

Binnen de 7 dagen ontvangt de klant een persoonlijke keuzegalerij van minimum 30 onbewerkte foto’s in Pixieset.  Deze foto’s mogen niet gedeeld worden met derden. 

Wanneer de klant zijn keuze van foto’s doorgeeft, dan is deze keuze finaal. 

De bevestiging van de finale keuze van de foto’s door de klant impliceert dat de klant tevreden is met het resultaat.  De bewerking van de foto’s op zich kan geen aanleiding zijn tot betwisting. 

Bijbestellingen worden pas verwerkt na betaling van de factuur. 

Alle foto’s voorzien in het pakket en eventuele door de klant bestelde extra foto’s worden in één keer aan de klant geleverd via WeTransfer.  Dit in twee digitale formaten: klein webformaat met logo voor sociale media en publiek gebruik en een groot formaat zonder logo voor privé gebruik. 

De wachttijd voor de foto’s bedraagt maximum vier weken, te rekenen vanaf:

  • Basis pakket: na doorgeven van de finale keuze van de klant
  • Bijbestellingen: na ontvangst van betaling van de nabestelling

De wachttijd voor prints en fotoboeken kan mogelijks langer dan vier weken bedragen door samenwerking met externe leveranciers.

Workshops en meeloopdagen

Bij een workshop of meeloopdag wordt het gehele bedrag bij de boeking betaald om de deelname van de fotograaf vast te leggen. Na de betaling is de inschrijving definitief.

Een workshop of meeloopdag, die door de klant wordt geannuleerd, wordt in principe niet terugbetaald, tenzij er zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen. 

Hannelore Gilis Fotografie kan eenzijdig en te allen tijde een workshop of meeloopdag verplaatsen omwille van weersomstandigheden en/of overmacht. De fotograaf zal in samenspraak met de klant(en) een nieuwe datum voor de workshop of meeloopdag voorstellen.

Indien hierbij de cursist niet kan deelnemen aan een groepsworkshop of groepsmeeloopdag op de nieuwe afgesproken datum zal deze het inschrijvingsgeld in de vorm van een waardebon ontvangen. Deze kan dan gebruikt worden voor alle diensten van Hannelore Gilis Fotografie.

De foto’s die tijdens de workshop of meeloopdag werden genomen zijn geheel eigendom van de cursist.

De cursist mag het cursusmateriaal dat door Hannelore Gilis Fotografie ter beschikking werd gesteld niet doorgeven aan derden.

Betalingsvoorwaarden

Facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen op rekeningnummer BE 40 001896511563.

Indien de fotoshoot binnen 14 dagen plaatsvindt, dan dient de betaling ten minste 2 dagen vóór de fotoshoot op de rekening te staan van de fotograaf.  De fotograaf heeft het recht om de fotoshoot te annuleren wanneer zij geen betaling heeft ontvangen vóór de fotoshoot. Eventueel door de fotograaf gemaakte kosten zullen alsnog verhaald worden op de klant.

Bijbestellingen worden na de fotoshoot afzonderlijk gefactureerd. 

Verwerking van de foto’s start slechts na ontvangst van de betaling. 

Gebruik van foto’s

De auteursrechten en vermogensrechten blijven ten alle tijde in bezit van de fotograaf.

Alle gemaakte foto’s mogen door de fotograaf gebruikt worden voor verschillende doeleinden, inclusief commerciële doeleinden (portfolio, sociale media, blog, publicaties, etc.).

Personen op de foto’s geven hierbij automatisch en stilzwijgend hun toestemming aan de fotograaf om de foto’s voor verschillende doeleinden, waaronder commerciële doeleinden te gebruiken.  Deze personen kunnen hiervoor geen vergoeding vragen. 

Bij openbaar gebruik van de foto’s moet het logo altijd zichtbaar zijn en mag dit niet van de foto verwijderd worden. Wil je een foto gebruiken op sociale media, maar valt het logo weg door de uitsnede? Dit wordt gratis aangepast.

Foto’s mogen niet anders bewerkt of aangepast worden. 

Digitale bestanden op hoge resolutie zonder logo zijn voor privégebruik en mogen niet op internet verschijnen. Voor gebruik op internet gebruikt u het webformaat met logo.

De klant mag de foto’s niet zonder toestemming voor commerciële doeleinden gebruiken. 

Indien een foto of foto’s toch zonder toestemming zou gebruikt worden voor commerciële doeleinden, dan zal een bedrag van minstens 250 EUR verschuldigd zijn. 

Aansprakelijkheid

De klant is zelf verantwoordelijk voor schade geleden aan hemzelf  en (goederen van) derden. De fotograaf is op geen enkele manier verantwoordelijk voor lichamelijke of materiële schade.

De fotograaf kan niet aangesproken worden in situaties waar overmacht ervoor zorgt dat de dienst niet verwerkt of voldaan kan worden.

Verwerking van persoonsgegevens

De Fotograaf verbindt zich er toe geen persoonlijke gegevens van de klant door te geven aan derden of deze openbaar te maken.

Voor andere zaken in verband met de verwerking van persoonsgegevens wordt verwezen naar de privacyverklaring die de klant hier kan terugvinden. 

Cadeaubonnen

De cadeaubon wordt gefactureerd aan de koper die de gebruiker van de cadeaubon vermeldt. 

De cadeaubon is 12 maanden geldig na uitgifte en is voorzien van een volgnummer. 

De cadeaubon kan gebruikt worden voor alle diensten van Hannelore Gilis Fotografie. De prijzen van alle diensten aangeleverd door Hannelore Gilis Fotografie zijn deze die gelden op het ogenblik van de boeking van je fotoshoot of workshop.

Bij bestelling van de fotoshoot of workshop zal de gebruiker van de cadeaubon dit volgnummer vermelden. 

De gebruiker van de cadeaubon kan ervoor opteren een upgrade te kopen naar een hoger pakket.  Het verschil in prijs zal dan afzonderlijk worden gefactureerd. 

Cadeaubonnen kunnen niet ingeruild voor geld.